Skip to content

Capacitats

Capacitats

de Coneixement i Excel·lència

L’IFIC posa a la disposició de la col·laboració la seua gran experiència en la realització de desenvolupaments innovadors de gran impacte en la societat. Aquestes avançades competències fan que siguem reconeguts a escala nacional i internacional com a referent d’excel·lència.

Disseny, caracterització, producció i instal·lació d'electrònica de lectura de dades

Intel·ligència artificial i Big Data

Sistemes de gestió, emmagatzematge i arquitectura d'adquisició de dades

Disseny, muntatge i testatge de components de radiofreqüència i microones per a acceleradors

Imatge i
visió artificial

Detectors
de radiació

Infraestructures

L’IFIC disposa d’algunes infraestructures singulars d’equipament que permeten portar endavant recerques avançades i que són clau per a la realització de projectes en col·laboració, assajos, simulacions i/o certificacions especials.

infraestructures

ARTEMIS (Artificial Environment for ML and Innovation in Scientific Advanced Computing)

Laboratori de Radiofreqüència d'Alt Gradient

Laboratori d'imatge micro PET/CT

Laboratori de Radioactivitat Ambiental LARAM

Laboratori d'Electrònica