Skip to content

Capacitat

Disseny, muntatge i testatge de components de radiofreqüència i microones per a acceleradors

El Laboratori de Radiofreqüència d’Alt Gradient per a aplicacions mèdiques és una instal·lació on s’estudien i es caracteritzen cavitats acceleradores d’alt gradient.

Aconseguir acceleradors lineals més petits és bàsic per a desenvolupar teràpies contra el càncer amb partícules com protons o electrons. Utilitzar cavitats acceleradores d’alt gradient permet construir acceleradors més compactes i de menor cost.

Aquest laboratori i el know-how adquirit pel nostre personal ens atorga capacitats per realitzar el disseny complet de components de RF i de guies d’ona, des del disseny electromagnètic al mecànic, tèrmic i d’ultraalt buit.

Peu de foto: Laboratori de Radiofreqüència d’Alt Gradient. Esq. Disseny mecànic d’un compressor de polsos de RF. Dreta. Anàlisi tèrmica.

Izq. Diseño mecánico de un compresor de pulsos de RF Der. Análisis térmico
Laboratorio de Radiofrecuencia de Alto Gradiente

Tecnologia

El laboratori disposa de dos dispositius tipus klystron que creen el senyal de RF polsada de 3GHz i 15MW, alimentats per moduladors d’estat sòlid, capaços de produir polsos de 150 KV i 100 A a una freqüència de pols de 400 Hz, la qual cosa redueix el temps de test de manera molt significativa. El sistema de control i adquisició de dades, desenvolupat per l’IFIC, és capaç de sincronitzar els senyals a aquesta freqüència i enviar-los a través de les guies d’ona a la cavitat acceleradora.

A més, l’equip del laboratori de RF ja ha realitzat el desenvolupament de diferents components de guia d’ona amb el disseny complet i llest per a la seua fabricació.

Acceleradors de partícules per a física mèdica.

Aceleradores de partículas para física médica

Que són d'interès per a

  • Mecanitzats d’alta precisió.
  • Soldadura forta, feix d’electrons…
  • Fabricació per a ultraalt buit.
  • Desenvolupament de sistemes electrònics d’adquisició de dades.
  • Millora i comercialització de dispositius de RF/microones.