Skip to content

Capacitat

Imatge i visió artificial

Desenvolupem instrumentació per a la detecció de radiació, que inclou detectors, electrònica associada, codis d’adquisició de dades i algorismes d’anàlisis de dades i de reconstrucció d’imatge.

També utilitzem el reconeixement d’entorns aplicat i integrat  a sensors i detectors de radiació.

Els nostres avanços tècnics s’han aplicat a àmbits tan diferents com la imatge mèdica, el monitoratge i reducció de dosis en pacients, la reconstrucció 3D, la detecció d’objectes, la classificació i segmentació en imatge i vídeo o la seguretat enfront d’incidències radiològiques.

Imagen3
Reconstrucción de una columna con escoliosis
Esq. Reconstrucció de matriu de fonts radioactives. Dreta. Millora en la reconstrucció d'imatges. Recons-trucció d'una columna amb escoliosi

Tecnologia

 • Sistema de reconstrucció espacial per a residus radioactius.
 • Prototip de cambra Compton. 
 • Prototip d’escàner PET.
 • Prototip de cribratge  per a COVID-19 en raigs X.
 • Detecció de càncer de mama en mamografies.
 • Dispositiu per a biòpsies guiades en temps real.
 • Sistemes avançats d’assistència quirúrgica.

Sectors empresarials en què és aplicable

 • Imatge mèdica.
 • Equips mèdics i hospitalaris.
 • Fabricació d’instruments de mesura.
 • Gestió de residus.
 • Seguretat.

Que són d'interès per a

 • Centres de salut, hospitals i clíniques públiques i privades.
 • Empreses dedicades al desenvolupament de programari aplicat a imatge.
 • Empreses que requerisquen processament d’imatge avançat per als seus processos, productes o serveis.