Skip to content

Infraestructura

Laboratori de Radioactivitat Ambiental LARAM

El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LARAM), situat a l’Edifici d’Investigació Jeroni Muñoz, s’enfoca tant a la recerca en el camp de la radioactivitat ambiental com a la realització de mesures i estudis de radioactivitat per a tota mena de clients, públics o privats. La seua activitat principal consisteix a determinar el contingut radioactiu de diferents tipus de mostres o ambients i ofereix serveis com ara:

 

 • Determinació de paràmetres radioactius en aigües de consum, residuals, continentals i marines.
 • Anàlisi del contingut radioactiu dels aliments de consum.
 • Identificació i quantificació de radionúclids d’interès en ciències de materials, edafologia i geologia.
 • Mesurament de radó en materials de construcció.
 • Realització d’estudis de nivells de radó en habitatge i ambients de treball.
 • Vigilància radiològica de centrals nuclears.
 • Anàlisi i quantificació d’isòtops radioactius en aerosols.
 • Detecció de molècules marcades en bioquímica.

 

La majoria dels assajos realitzats al laboratori estan acreditats per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. El LARAM és un laboratori acreditat pel CSN per a mesurar radó en l’aire. També està inclòs en el Catàleg de Laboratoris de Salut Pública de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana per a l’anàlisi d’aigües i l’anàlisi d’aliments. Des del 1995 està adscrit al Servei Central de Suport a la Investigació (SCSIE).

Equipamient

 • Laboratori Fisicoquímic i Radioquímic. S’hi realitza la preparació física de les mostres, la separació de diferents radioisòtops i la preparació de mostres patró.
 • Àrea de Recompte de Baix Fons. S’hi situen els comptadors proporcionals de flux de gas de baix fons, els detectors de centelleig líquid i els detectores de centelleig sòlid ZnS.
 • Àrea d’Espectrometria Gamma. Està constituïda per equips d’espectrometria gamma amb detectors de Ge(Hp).
 • Àrea d’Espectrometria Alfa i de Rn-222. Disposa d’equips d’espectrometria alfa amb detectors de Si i detectors de centelleig sòlid de NaI. També disposa de diversos equips electrònics portàtils de mesura de radó (AlphaGUARD, Radon-Scout, Doseman, Doseman-Pro), així com de detectors de mesurament passiu (CR39, cánister, E-PERM).

En la página oficial del SCSIE puede obtener más información sobre esta infraestructura y solicitar su utilización. Desde la UCIE también estamos a su disposición para cualquier requerimiento a través de nuestro formulario de contacto.