Skip to content

Infraestructura

Laboratori
d´elelectrònica

La Unitat d’Electrònica i Microelectrònica de l’IFIC dona servei a qualsevol projecte de recerca que necessite desenvolupaments en electrònica, tant de components discrets, com de muntatge en major intensitat d’integració. D’altra banda, també ofereix aquestes capacitats de desenvolupament, muntatge i testatge a empreses externes a través de contractes i convenis.

Els detectors i equips desenvolupats pels investigadors de l’Institut  generen senyals electrònics d’eixida  que han de ser eficaçment tractats i registrats. Aquests dispositius requereixen sistemes electrònics que llegisquen, processen i emmagatzemen aquestes informacions, els quals es creen en aquest laboratori específicament per a cada detector. Els requeriments habituals que presenten aquests sistemes són els típics de senyal petit i alta freqüència, sovint vinculats a una disponibilitat d’espai mecànic reduïda i condicionats per exigències de resistència a radiació.

Els projectes internacionals de l’IFIC generalment inclouen la responsabilitat del disseny i la producció dels   sistemes electrònics, i aquestes capacitats s’estenen a tota la col·laboració internacional. El laboratori d’electrònica de l’IFIC presta suport en disseny electrònic, prototipatge, fabricació, test i validació d’aquests sistemes electrònics a través de l’experiència del seu personal i els seus equipaments.

Algunes de les funcions que aquest laboratori realitza es poden resumir en:

Les noves tecnologies en detectors utilitzen tecnologies de microelectrònica amb l’ús, per exemple, de detectores de partícules de silici. Aquest laboratori de l’IFIC s’encarrega del test dels xips i de les estructures de silici, així com de la interconnexió dels seus microcanals.

Equipamient

  • Laboratori d’electrònica general amb una àrea de 90 m².
  • Sala blanca per a microelectrònica amb una superfície de 80 m², dividida en:
   • Sala de classe 000 (Classe ISO ) de 25 m².
   • Sala de classe 10.000 (Classe ISO 7) de 75 m².
  • Equips d’inserció de components amb ajuda per raig-guia programable.
  • Equips de soldadura, manual i per ona.
  • Instrumentació de control i testatge, analitzadors…

  En la pàgina de la Unitat d’Electrònica de l’IFIC es pot obtenir més informació sobre aquesta infraestructura i sol·licitar-ne la utilització. L’UCIE també està a la disposició de les persones que en necessiten informació a través del nostre formulari de contacte.

En la pàgina de la Unitat d’Electrònica de l’IFIC es pot obtenir més informació sobre aquesta infraestructura i sol·licitar-ne la utilització. L’UCIE també està a la disposició de les persones que en necessiten informació a través del nostre formulari de contacte.