Skip to content

Capacitat

Sistemes de gestió, emmagatzematge i arquitectura d'adquisició de dades

Els experiments en física de partícules requereixen sistemes de presa de decisions en temps real sobre quins esdeveniments cal desar i quins cal rebutjar, cosa que es coneix com trigger. L’IFIC disposa de gran experiència en el desenvolupament i utilització d’aquests sistemes.

El disseny tècnic d’’Allen‘, amb processadors GPU que permeten processar fins a 40 Tbit/s, en facilita l’ús en la reconstrucció d’esdeveniments i selecció de successos. La seua utilitat per a incrementar la potència de càlcul en experiments de física d’altes energies, així com en altres sistemes de processament de dades que requerisquen altes capacitats de computació, ha sigut provada en la infraestructura de computació per a intel·ligència artificial de l’IFIC, ARTEMIS.

El projecte Event White Board fa front al gran repte que suposa un escenari tecnològic canviant en el qual cada vegada es maneja un volum de dades més gran. Els nostres investigadors lideren dues de les tasques principals en aquest projecte. La primera és la selecció de dades o indexació de dades (Data Production); en segon lloc, la creació de ‘metadades’ que identifiquen cada succés segons certs paràmetres (Data Collection). Aquest processament es fa simultàniament al lliurament de les dades a través del GRID, el sistema de computació distribuït per tot el món on s’emmagatzemen les dades del LHC.

El potencial de la infraestructura ARTEMIS permet a l’IFIC ampliar notablement les possibilitats de l’Institut per a desenvolupar aquestes capacitats en altres línies de recerca, com és ara la física mèdica.

Centre de càlcul de l'IFIC

Tecnologia

  • Tecnologia DEPFET.
  • Electrònica detector SciFi.
  • Targetes de lectura Compact Processing Module (CPM)

Sectors empresarials en què és aplicable

  • Fabricació d’instruments i aparells de mesura.
  • Indústria de la ciència.
  • Acceleradors.
  • Aeroespacial.

Que són d'interès per a

Indústries que requerisquen sistemes de lectura i adquisició de dades d’altes prestacions.

Peu de foto: Centre de càlcul de l’IFIC.