Skip to content

Projectes

Projectes

L’UCIE de l’IFIC ha promogut el desenvolupament de projectes innovadors en col·laboració amb empreses i instituts tecnològics i de recerca de la Comunitat Valenciana, alguns dels quals han permès el desenvolupament d’instruments utilitzats en la lluita contra la COVID-19.

coronavirus-cells-floating-blurred-background_1048-12473
Covid19

Ajuda al diagnòstic de la COVID-19 a partir de radiografies de tòraxs i genera una transferència de coneixement directa cap als hospitals.

Dirac

Aplica tècniques d’intel·ligència artificial i machine learning per al diagnòstic intel·ligent de diverses patologies  a partir de radiografies amb implementació en circuit integrat.

 

Kairos

Realitza un muntatge a manera de prova de concepte d’un sistema de lectura i processament de dades sense fil amb sincronització subnanosegon per a detectors multisensor.

Radioimagen

Avalua la millora de la capacitat d’imatge per al tractament amb radiofàrmacs que pot proporcionar la utilització de les noves tecnologies desenvolupades per l’IFIC.

Notac

Té com a objectiu aconseguir una reconstrucció 3D de la columna vertebral de pacients amb escoliosi idiopàtica.

BioLight

Mesura la llum emesa per mostres biològiques a través de la detecció de fotons emesos per cèl·lules estimulades per diversos agents químics.

Radon

Participa en diversos programes de mesura de radioactivitat ambiental  i vigilància radiològica. Foment de la mesura de radó en l’aire per a la prevenció de càncer de pulmó.

HGRF

Estudia i valida un dels elements bàsics dels acceleradors de partícules, les cavitats de radiofreqüència. Realitza recerca de fenòmens d’alt gradient i desenvolupa tecnologia de RF, amb especial atenció als sistemes per a aplicacions mèdiques i industrials.

Brainvector

Desenvolupa i valida nanovectors per a transport dirigit d’agents antitumorals a través de barreres fisiològiques. Impulsa noves línies de diagnòstic i teràpia en malalties.

Simubreast

Dissenya un maniquí simulador de mama i un conjunt d’útils per a la simulació de la captació de FDG en tumors de mama.

Betiop

Fabrica un prototip de sonda beta intraoperatòria per a la cirurgia oncològica radioguiada.

RX3D

Cerca d’aplicacions en altres àmbits de la salut per a RX3D i millora de l’experiència en la seua utilització.

UCNA0H

Maximitza els beneficis de les teràpies contra el càncer basades en l’ús de protons i de ions, és a dir, teràpies d’hadrons o hadronteràpia.

GN VISION

Implementa un dispositiu d’imatge dual de neutrons i radiació gamma, capaç de visualitzar tant la radiació gamma com els emissors de neutrons.