Skip to content

Serveis

Serveis

La Unitat Científica d’Innovació Empresarial és l’estructura interna de l’IFIC per a la promoció de la transferència de coneixement i tecnologia, en col·laboració amb empreses, instituts tecnològics i altres organitzacions.

Les activitats que la unitat duu a terme amb altres parts interessades:

 • Documentació i actualització de l’oferta científic tècnica.
 • Difusió de capacitats, infraestructures i actius transferibles.
 • Manteniment de xarxes relacionals amb altres actors de l’ecosistema innovador.
 • Participació en grups de treball.
 • Representació de l’IFIC en esdeveniments i congressos en l’àmbit de la innovació i la transferència de tecnologia.
 • Gestió d’expressions d’interés de les empreses i altres organitzacions en les capacitats, infraestructures i actius.
 • Gestió d’acords de col·laboració.
 
 

La unitat ofereix als grups d’investigació de l’IFIC, per al foment i consolidació de transferència, una varietat de serveis en funció del nivell de maduresa de la tecnologia:

 • Vigilància tecnològica.
 • Identificació de reptes en relació a les capacitats.
 • Estudis de patentabilitat.
 • Assessorament en estratègia de protecció. Suport en la redacció i gestió de patents i altres formes de protecció.
 • Coordinació amb l’OTRI de la UV i la VATC del CSIC.
 • Identificació de convocatòries públiques i privades per al finançament de projectes. Suport per a la preparació de sol·licituds.
 • Elaboració de material de presentació de la tecnologia.
 • Cerca de socis/entorn cooperació, verificació i validació de dissenys.
 • Identificació de normes i requisits de certificació.
 • Consultoria tècnica normes i requisits de certificacions.
 • Cerca de socis/entorn industrialització.

Serveis de transferència de la Universitat de València

Serveis de transferència del CSIC